آواکورد

مرکز دانلود آهنگ کوردی

قوانین و مقررات

لطفا قوانین وب سایت آواکورد را کامل مطالعه کنید…

  1. موزیک های که با شئونات اخلاقی مغایریت داشته و موزیک دارای متن غیر مجاز (فحاشی-اهانت) باشد و در آن به مقامات سیاسی-مذهبی-هنری یک کشور اهانت شده باشد در سایت قرار نمیگیرد.
  2. تبلیغات پاپ آپ و متنی در آواکورد پذیرفته نمیشود.